Lokker med lønn og etterutdanning

19. november 2010

Mens resten av Skole-Norge opplever lederkrise, har Oslo kommune gjort rektorjobben attraktivt ved hjelp av Handelshøyskolen BI.

Dette kommer frem i Dagsavisen 16. november, som  den siste tiden har skrevet flere saker om rektormangel i den norske skolen.

En landsomfattende undersøkelse viser at hele to av tre kommuner sliter med å få nok søkere til ledige rektorstillinger.

Men Oslo kommune er annerledes. Utdanningsetaten  i Oslo forteller at rektorstillinger er ettertraktede, blant annet på grunn av høyt nivå på lederne og konkurransedyktig lønn.

Rektorskolen ble åpnet av daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell i 2009. Her med rektor Tom Colbjørnsen.– Vi er klare på at skoleledelse er avgjørende for gode resultater. Derfor satser vi på skolelederne, og følger opp, sier Astrid Søgnen, direktør i utdanningsetaten i Oslo.

Samarbeid med BI

Et viktig rektortiltak fra Kunnskapsdepartementets hold har vært opprettelsen av Rektorskolen – et videreutdanningsprogram som til nå har rettet seg mot rektorer og assisterende rektorer. Det har Oslo kommune allerede gode erfaringer med. I sju år har de tilbudt sine ansatte muligheten til å ta en master i skoleledelse, i samarbeid med Handelshøyskolen BI.

Viktig fordel

– Det har vært svært vellykket. I løpet av årene har vi i gjennomsnitt hatt dobbelt så mange søkere som plasser. Og alle som har gjennomført kurset de siste
tre årene, er i lederstillinger i skolen nå, sier Søgnen til .

Kristian Bogen, divisjonsdirektør ved Handelshøyskolen BI, mener tilbud om etterutdanning gjør skolen mer attraktiv som arbeidsplass.

– Ledelse er et eget fagområde, og det er viktig for arbeidsgiver at de er tydelige på at de ønsker å øremerke midler for å utdanne rektorer. Kunnskap om ledelse gjør dessuten at de blir tryggere i rollen som rektor, sier han til Dagsavisen 16. november.

Du kan også se alle nyheter her.