Nå skal det velges, igjen!

11. november 2010

Studenter på 2.året i et Bachelorstudium skal igjen velge kurs for vår 2011

Informasjon om valgkurs for vår 2011

Hvem skal velge?

Alle studenter på 2. år i et Bachelorstudium. Ikke studentene på Bachelor i Internasjonal Markedsføring og Bachelor i Eiendomsmegling. Noen studenter som bytter linje skal heller ikke velge kurs, de må ta retningskurset som ikke ble gjennomført på 1. år.


Hvordan velge ?

Du må i perioden 1.-10.desember logge deg på Banner Student Web og velge kurs. www.bi.no/banner Du vil få en liste over hvilke kurs som er tilgjengelige for deg. Kursene har link til kursbeskrivelse, timeplan og eksamensplan. Du kan ikke velge kurs som kolliderer med eksamen i dine obligatoriske fag. Du kan velge kurs som kolliderer med undervisningstidspunkt, dette skjer på eget ansvar.


Tildeling av valgkurs.

Du får beskjed om hvilket valgkurs du har fått medio desember. Det er begrenset kapasitet på kursene, prioritering gjøres på grunnlag av rangering (karakterer).


Hva skjer om jeg ikke velger?

Du får ikke tildelt valgkurs for vår 2011. Du risikerer å måtte ta dette som tilleggsfag i et senere semester.

Oversikt Valgkurs BI Bergen vår 2011

Kurskode Kursnavn Kan velges av
BØK3421 Finans og økonomistyring II MF,VH,RL,MK
BØK3541 Økonomi- og virksomhetsstyring IT
ELE 3723 Politisk styring ØA,IT,MF,VH,RL,MK
ELE 3725 Prosjektledelse ØA,IT,MF,VH,RL,MK
ELE 3729 Anvendt Mikroøkonomi ØA,IT
ELE 3720 Mediehåndtering ØA,IT,MF,VH,RL,MK
ELE 3707 Sosiale medier  ØA,IT,MF,VH,RL,MK
FIN 3515 Matematisk analyse ØA,IT
MET3592 Økonometri IT,MF,VH,RL,MK
MRK3480 Forbrukeratferd  ØA,IT
MRK3500 Business to Business; markedsføring og salg ØA,IT,VH,RL,MK
MRK3520 Markedsføringskanaler og logistikk ØA,IT,RL,MK
MRK3566 Forbrukersosiologi og kultur ØA,IT,MF,VH,RL
RLS3584 Opplevelsesøkonomi ØA,IT,MF,VH,MK
SPÅ2902 Business Communication in English - Oral ØA,IT,MF,VH,RL,MK
SPÅ2901 Business Communication in English - Written IT,VH,RL,MK

Avvik

Bachelor i Internasjonal Markedsføring og Bachelor i Eiendomsmegling, disse studiene har av ulike årsaker ikke valgkurs i vårsemesteret.

Du kan også se alle nyheter her.