Rekordmange tar lederutdannelse ved BI

10. november 2010

Antall studenter på Master of Management ved Handelshøyskolen BI øker med 11 prosent fra i fjor.

- I et kompetansesamfunn er kunnskap ferskvare. Faglig påfyll blir stadig viktigere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Rektor Tom Colbjørnsen sier det er viktig med kompetanseheving i dagens samfunn.Totalt tar nærmere 1500 personer et Master of Management program ved Handelshøyskolen BI høsten 2010. Master of Management er en fleksibel studiemodell for personer i jobb. Man kan bygge opp graden i eget tempo og velge fra en bred portefølje av Master of Management programmer.

Mykere fag

- Handelshøyskolen BI har i år en solid søkermasse til de ”mykere” fagene. Programmer som Samspill og ledelse, Ledelse; makt og mening og Påvirkningsledelse er svært populære, forklarer Glenn Ruud, studiedirektør for etter- og videreutdanning ved Handelshøyskolen BI.

Fagdisipliner innenfor personalledelse, som Human Resource Management og Personal- og arbeidsjuss gjør det også svært godt. Personal- og arbeidsjuss har en økning på 40 % på antall studenter sammenlignet med i fjor.

Ruud tror finanskrisen kan være årsaken til pådriver til utviklingen. - Som etterdønninger etter vanskelige tider kommer det i mange bedrifter også vanskelige saker, enten på bakgrunn av oppsigelser, sluttpakker eller liknende, sier Ruud til Finansavisen. Behov for større kunnskap på disse områdene kan være en årsak til at nettop dette kurset har hatt en økning nå.

Størst økning hadde BI Kristiansand med en oppgang på over 90 prosent fra 2009.

Du kan også se alle nyheter her.