Valgkurs!

8. november 2010

Snart på tide for studenter på 2. året å melde fra om valgkurs

Hvem skal velge?

Alle studenter på 2. år Økonomi og administrasjon, Markedsføring og Markedskommunikasjon.

 

Hvordan velge?

Du må i perioden 1.-10. desember logge deg på Banner Student Web og velge kurs. Du vil få en liste over hvilke fag som er tilgjengelige for deg. Fagene har link til kursbeskrivelse, timeplan og eksamensplan. 
Du kan ikke velge kurs som kolliderer med eksamen i dine obligatoriske fag. Du kan velge kurs som kolliderer med undervisningstidspunktet, dette skjer på eget ansvar.

Tildeling av valgkurs

Du får beskjed om hvilket valgkurs du har fått innen 20. desember. Det er begrenset kapasitet på kursene, prioritering gjøres på grunnlag av rangering ( karakterer )

Hva skjer om jeg ikke velger?

Du får ikke tildelt valgkurs for våren 2011.
Du risikerer å måtte ta dette som tilleggskurs i et senere semester.

Informasjon

Ytterligere informasjon om valgkurs finner du i Studiehåndbok for 2010/2011

Du kan også se alle nyheter her.