Vellykket lederutdanning!

26. november 2010

Gjennom 2 år har BI Trondheim levert fagene Ledelse i Kommunal Sektor og Leadership in Action som bedriftsinterne program til fylkeskommunen i Nord – Trøndelag. Programmene har vært en viktig faktor i å styrke lederkompetansen i organisasjonen.

 

Deltagerne har vært alt fra nye til erfarne ledere i organisasjonen, og de har representert alle områder i fylkeskommunen. Tilbakemeldingene har hele veien vært særdeles god, og de avsluttende evalueringene viser at BI er en solid og kompetenet leverandør. Samarbeidet med fylkeskommunen fortsetter neste år med lederutviklingsprogam for lederne i regional utviklingsavdeling og stabsavdelingen.

Bilde viser fornøyde ledere på avslutningssamlingen denne uken sammen fagets forelesere Helge Mjøen og Frode Solberg.

Du kan også se alle nyheter her.