BI Nettstudier mer populært enn noen gang

13. desember 2010

Handelshøyskolen BI er Norges største tilbyder av nettstudier på høyskolenivå.

Gjennom 20 år har totalt 26 500 studenter gjennomført nettstudier ved Handelshøyskolen BI.  I 2010 er mer enn 3700 studenter i sving med å gjennomføre nettbaserte BI-studier. Dette gjør Handelshøyskolen BI til Norges største tilbyder av nettstudier på høyskolenivå. Rektor Tom Colbjørnsen mener fleksible nettstudier er en god løsning for mange.

På hugget

I følge rektor Tom Colbjørnsen viser fersk utdanning at du fortsatt er på hugget i arbeidsmarkedet.

- Faglig trygghet øker påvirkningskraften. Dette gjelder både for ledere og medarbeidere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- Mange av de som ønsker å videreutdanne seg er i en fase av livet med hvor det er krevende å kombinere jobb, familie og videreutdanning. For mange er fleksible deltidsstudier en god løsning, 

Tok nettstudier, endte opp som direktør

En som er svært fornøyd med denne utdannelsesformen er salgsdirektør i Canon Norge, Niklas Åkesson.

- Jeg stod ved et veivalg da jeg startet som Key Account Manager i Canon Norge for snart 10 år siden. Jeg ønsket en karrierevei med lederansvar, og kom frem til at jeg til tross for ingeniørstudier fra Sverige trengte et bredere og mer relevant akademisk fundament.  Valget falt på Handelshøyskolen BI og Bachelor of Management.

Åkesson sier at studiemetoden med kombinasjon av samlinger og nettbasert undervisning var avgjørende for at han kunne få til dette ved siden av jobb, familie og andre forpliktelser. Han opplevde at de ulike elementene i undervisningen, og ikke minst muligheten til skreddersøm av pensum i et av programmene, sørget for en fin og meget relevant helhet.

- Samlingene bidro med faglig input og verdifulle diskusjoner med medstudenter, mens nettundervisningen støttet opp og sikret faglig fremdrift, sier Åksesson. -Det er heller ingen tvil om at studiene har vært en sterk bidragsyter til at jeg nå har jobben som salgsdirektør i Canon Norge.

Du kan også se alle nyheter her.