BI vil utdanne forretningsadvokater

16. desember 2010

Handelshøyskolen BI ønsker fra høsten 2012 å tilby et masterstudium i forretningsjus som skal gi advokater kunnskap om finans helt ut til fingerspissene.

Jusprofessor Tore Bråthen.

Jusprofessor ved Handelshøyskolen BI, Tore Bråthen sier til Kapital 17.desember 2010 at de ser behovet for en studieretning som kombinerer og spesialiserer seg innen økonomi og jus.  Han forteller at forretningsadvokater har behov for å lære seg økonomisk tenkning før de uteksamineres.

I følge Kapital skal masterstudiet på Handelshøyskolen BI kvalifisere studentene for advokatbevilling, dommerstillinger og andre juriststillinger. Dermed tar jusprofessoren opp konkurransen med jusstudiene ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø.

Advokatforeningen sier til Kapital at de er positive til BIs planlagte masterstudium. - Det har ofte vært et ønske fra næringslivet at jurister skulle hatt mer økonomisk kompetanse, sier Merete Smith fra advokatforeningen til Kapital.

Les hele saken i Kapital nr. 22 – 17. desember 2010.

Du kan også se alle nyheter her.