Positive til etterutdanning

22. desember 2010

Til tross for at færre arbeidsgivere betaler for de ansattes videreutdanning, øker etterspørselen.

BI-studenter tror etter- og videreutdanning vil ha stor effekt på lønn og karrieremuligheter. Det viser Handelshøyskolen BIs årlige studentundersøkelse.

Rektor Tom Colbjørnsen mener kompetanse er etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Lønn og karriere

8 av 10 mener utdanning på Handelshøyskolen BI vil være viktig for lønn og karrieremuligheter. Og 85 prosent av de som går Executive MBA tror også utdanningen vil påvirke jobbtilfredsheten i svært stor grad.

I 2009 fikk 7 av 10 etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI studiene helt eller delvis betalt av arbeidsgiver. Til tross for noe mindre betalingsvilje fra arbeidsgiver i de senere årene, velger likevel flere å satse på videreutdanning.

Handelshøyskolen BI opplevde i 2010 en økning i antall studenter på etter- og videreutdanning.  Fra 2009 til 2010 økte antall studenter på Master of Management ved Handelshøyskolen BI med 11 prosent.

-Flere ben å stå på

I Finansavisen 22. desember 2010 forteller Alf Bjørnar Prøven (38) at han betaler etter- og videreutdanningen sin selv på grunn av finanskrisen.

- Å bli permittert satte i gang en del tankeprosesser, blant annet lurte jeg på hva jeg kunne gjøre for å forhindre at dette skulle skje igjen, sier Prøven til Finansavisen. Han valgte å satse på en Master of Managementgrad.

- Fordelen med mere utdannelse er at jeg får flere ben å stå på, påpeker han.

Han har tidligere tatt Prosjektledelse, i år er det faget Consulting som står på timeplanen.

Kompetanse er etterspurt

Undersøkelsen viser at både karrieremuligheter og høyere lønn er begrunnelsen for at de fleste som satser på etter- og videreutdanning.

- Dette er tegn på at kompetanse alltid er etterspurt, sier rektor  ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen til Finansavisen.

- Videreutdanning handler likevel ikke kun om radikale karriere- og lønnssprang, sier han. Ved å gi ansatte mulighet til videreutvikling får bedriftene både mer kompetente og mer fornøyde ansatte, sier BI-rektoren.

Du kan også se alle nyheter her.