Prosjektledelse

15. desember 2010

Ønsk deg oppdatert kompetanse innen prosjektledelse av din sjef til jul.

Prosjektarbeidsformen er i dag et vekstområde over hele verden. Å mestre moderne prosjektarbeid er blitt avgjørende for suksess i nesten alle typer organisasjoner

Bruken av prosjekt som arbeidsform for problemløsning har aldri vært større enn i dag, og mange prosjekter er svært omfattende og kostbare. For å holde orden på disse og sørge for kvalitet i gjennomføringen, kreves det gode oppskrifter og verktøy. Alle prosjekter må planlegges nøyaktig, organiseres godt og styres presist.

BI Bergen tilbyr ulike kurs og programmer på alle nivåer for å gi nåværende og fremtidige prosjektledere og prosjektdeltakere en konkret innføring i hva det vil si å planlegge, organisere, iverksette og følge opp prosjekter slik at du lykkes i å nå dine mål.

Ta gjerne kontakt med en av våre veiledere for nærmere veiledning og informasjon. Kveldskurs starter i uke 5. Masterprogram høsten 2011. 

Du kan også se alle nyheter her.