Ventet fall på Financial times kåring

6. desember 2010

Handelshøyskolen BI er fortsatt inne på 72. plass over de beste Handelshøyskolene i Europa. Nedgangen fra fjorårets 61. plass er som forventet, men rektor Tom Colbjørnsen understreker at BI har som ambisjon å bli blant de beste handelshøyskolene i Europa.

- Vi prioriterer en del av kjernefagene, og kommer til å bli en tydeligere "business school". Dette grepet vil løfte oss på noen års sikt.

I henhold til kriteriene i Financial Times sin rangering har BI kun anledning til å delta i 2 av 5 delrangeringer (Customised programmes og MSc). Dette utgjør mye i den totale kåringen.

På sikt vil BI også kunne delta med våre nylig oppstartede EMBA programmer, når tilstrekkelige antall deltakere har gjennomført utdanningen. Det vil gi oss et bredere konkurransegrunnlag enn i dag.

Colbjørnsen lar seg inspirere av NHHs solide plassering.

- Jeg gratulerer NHH med en fin plassering. Det er inspirerende at NHH er i ferd med å konsolidere seg blandt de bedre skolene i Europa. Vi har tatt grep for å komme raskt etter.

Du kan også se alle nyheter her.