Framtidsfylket

14. januar 2011

Finn framtiden din i Sogn og Fjordane på Framtidsfylket Karrieremesse i Bergen 17. februar 2011

En god jobb der du får brukt utdanningen din, et lettlevd liv, og et stort mangfold i kulturtilbud og natur. Sogn og Fjordane kan gi deg denne balansen i hverdagen – i et fylke der rushtid og giftlokk er fremmedord.

Men til sjuende og sist er det arbeid og mulighet til å gjøre karriere som for de fleste avgjør hvor man velger å bosette seg. I Sogn og Fjordane kan du oppleve åpne, energiske og nyskapende miljø både i private og offentlege virksomheter. Og en framtid i Sogn og Fjordane er stadig mer lovende. I følge en fersk kåring hadde næringslivet i Sunnfjord den beste lønnsomheten av alle regionene i Norge, mens kommuner både i Sunnfjord, Sogn og Nordfjord utmerket seg med sterk framgang.

Konklusjonen for hele fylket er: – Sogn og Fjordane utmerker seg ved å ta sjumilssteg framover på listen.


Sogn og Fjordane har alltid orientert seg mot omverdenen, og står for mye av verdiskapingen i Norge og en stor del av norsk eksport. Her  finner du spennende jobber og vekstarenaer i de  mange næringsklyngene innen høgteknologisk industri, maritim og offshore, marin, design, finans og økonomi, offentlige tjenester/forskning og utvikling, energi og IKT.  Næringsklyngene finner du i flere bo- og arbeidsområder – fra kyst til bre.  Bakteppet er at Sogn og Fjordane  i stadig større grad er et fylke der nye ideer blir satt ut i livet og der internasjonale og urbane impulser slår rot blant det tradisjonelle.

Lettlevd og innholdsrikt liv

Bonusen er et lettlevd liv – tett på naturen og et blomstrende kulturliv.  Bilkøer er det lite av og fire flyplasser gjør at du er nær resten av verden. Opera finner du i Eid og i Bygstad, men vil du besøke Operahuset i Oslo er det bare et par timer unna.
I Sogn og Fjordane har entusiaster og ressurspersoner gode rammer for å delta, å bli verdsatt og å påvirke – både faglig og i lokalmiljøet, på jobben og i fritiden. Sogn og Fjordane er det rette for deg når karriere, utvikling og livsglede er viktig.
– Det må regne ild fra himmelen før jeg gir meg i veg og flytter herfra, sa trainee Daniel Wergeland hos Normatic i Førde til framtidsfylket.no i fjor. – Her kan du realisere en drømmebolig og likevel få en kremjobb som er i tråd med utdanningen.

Finn framtiden din på karrieremessene

På karrieremessene blir mangfoldet av veier til et godt liv i framtidsfylket formidlet. Det er femte år på rad at Framtidsfylket Karrieremesser blir arrangert. Både det private næringslivet og offentlig sektor i Sogn og Fjordane ønsker deg velkommen til eit faglig og sosialt møtepunkt i Grieghallen torsdag 17. februar 2011 fra 18.00-22.00.

Det blir mingling, stands og tapas, og premiere på «Framtidsfylket Sogn og Fjordane»-filmen.
På messen kan du lære mer om vår unike traineeordning og treffe traineebedriftene. Du vil også få se hva fylket har å by på av spennende arbeidsplasser – enten du er ute etter jobb nå eller om du bare har lyst til å vite kva som finnes av muligheter. Messen kan like gjerne sees på som en uformell møteplass der en kan treffe folk og bedrifter fra Sogn og Fjordane, ha det trivelig og få inspirasjon til karrierevalg.

Fyll ut skjemaet på framtidsfylket.no og meld deg på NÅ! 
Påmeldingsfristen er torsdag 10. februar.
Du må gjerne invitere med deg venner og bekjente som kan ha glede av å delta.
Mer informasjon finner du under linken Karrieremesser 2011. På www.framtidsfylket.no kan du også finne ledige jobber.

Du kan også se alle nyheter her.