Min fremtid!

19. januar 2011

Hva kan en master gjøre for din karriere?


BI Nydalen inviterer avgangstudentene ved BI Bergen til frokostmøte for å presentere masterstudiene på BI.


Uavhengig av om du er motivert for videre studier eller ikke, kom å få frokost og hør hvilke muligheter en master kan gi deg.

Møt opp i BI Videre, torsdag 27.janaur.

Program:
0800-0830: Solid frokost - en god start på dagen
0830:          Velkommen ved Prorektor Dag Morten Dalen
0835-0905: Karriereservice - hva kan en master gjøre for din    karriere med Elin Bærland
0905-0945: Informasjon om masterstudiene på BI med masterstudentene Ine Hope Karlsen og Ane Hellum
0945-0955: Pause
0955-1100: Accenture, ved Senior rådgiver Øyvind Skallerud og Konsulent Torbjørn Aamodt, og Storebrand ved Direktør for Trainee- og talentutvikling Anne Røren Andreassen og Rådgiver Lars Molden, forteller hvorfor de hovedsaklig rekrutterer masterstudenter - og hvorfor den kompetansen kandidatene opparbeider seg i løpet av studiene er attraktive i jobbmarkedet


Studieveiledere, masterstudenterer og bedriftene er tilgjengelig for spørsmål i pauser og etter arrangementet.


Benytt sjansen slik at du kan ta en kvalifisert beslutning, det er din fremtid.

Ta kontakt med Arne Wellberg på arne.wellberg@bi.no dersom du har spørsmål.

Grunnet frokostservering tar vi påmelding! Påmelding innen tirsdag 25.januar!

Du kan også se alle nyheter her.