-Min respekt for BI bare vokser og vokser

22. februar 2011

Foran et fullsatt auditorium den 22. februar lanserte statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen nyheten om at norsk økonomi allerede i 2011 vil være tilbake på fireprosentbanen for bruk av oljepenger.

Over 700 engasjerte studenter ved Handelshøyskolen BI fikk med seg det timelange foredraget om perspektiver på norsk økonomi.

Finansmininster Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg.- Min respekt for BI bare vokser og vokser. Dere utdanner folk landet trenger i årene fremover, sa statsminister Jens Stoltenberg til stående applaus fra salen. Det er ikke mange steder i landet man kan få applaus for budsjettbalansen, sa Jens Stoltenberg spøkefullt.

Naturlig å komme tilbake til BI

Over 700 hadde møtt fram for å møte statsministeren og finansministeren.

Statsministeren var også gjest på BI ved inngangen til finanskrisen.

- Sist jeg var her, var det første gangen jeg sa høyt at den internasjonale finanskrisen kom til å bli alvorlig. Derfor syntes jeg det var naturlig å komme tilbake hit for å fortelle hvordan det har gått.

Statsministeren kunne meddele at Norge har klart seg bra gjennom krisen, og at norsk økonomi vil være tilbake på fireprosentbanen for bruk av oljepenger i 2011.

Finansminister Sigbjørn Johnsen vektla i sitt innlegg nødvendigheten av å holde igjen på pengebruken for å dempe presset på renta i tiden som kommer.

Prorektor Dag Morten Dalen avsluttet med å fastslå at vi nå har etablert en tradisjon for at statsministeren og finansministeren kommer til BI hver gang det er et vendepunkt i norsk økonomi.

Se også nyhetene fra

E24

DN.no: Nå skal vi stramme inn

NRK Dagsrevyen 21

TV2: Norge bruker mindre oljepenger enn ventet

Du kan også se alle nyheter her.