PR teamet ved BI Bergen turnerer Vestlandet!

9. februar 2011

Frem mot 15. april besøker PR temaet ved BI Bergen videregående skoler og utdanningsmesser på Vestlandet.

Hvert år reiser PR teamet ved BI Bergen rundt på videregående skoler på Vestlandet.  PR teamet består av 12 engasjerte studenter som representerer de fleste av BI Bergen sine studieretninger.

PR teamet ved BI Bergen på messe

Frem mot søknadsfristen 15. april besøker PR temaet ca 50 skoler og en hel del utdanningsmesser i Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

Mange valgmuligheter

Målet med å sende studenter ut til de videregående skolene, er i første rekke å rekruttere studenter. Elevene har mange valgmuligheter når de skal velge utdannelse. BI ønsker å vise sine alternativer, og å være synlig i markedet.

PR teamet ved BI Bergen på skolebesøk

Vi opplever gode tilbakemeldinger ved å sende studenter ut på vegne av oss, sier Liv Fjeldstad. Hun er ansvarlig for PR teamet ved BI Bergen. Elevene på de videregående skolene står ovenfor et vanskelig valg når det kommer til valg av utdannelse. Vi håper de kan relatere seg til deltakerne i PR teamet, og at deres egne erfaringer kan hjelpe elevene å treffe riktige studievalg.

Følg med på turneene til PR teamet på vår Facebook side ”BI Bergen besøk”.

Du kan også se alle nyheter her.