Under huden på studentene

17. februar 2011

BI lanserer nå video og quiz-konkurranser på Facebook. Tre studenter har fått i oppdrag å lage engasjerende filmer om BI studentene hverdag.

Handelshøyskolen BIs Fanpage- Facebook er blitt en viktig kanal for tett og uformell dialog med våre målgrupper. I dag har vi 3300 ”likere”, men vi har et mål om nå 10 000 i løpet av året. Samtidig ønsker vi oss mer dialog og mer engasjement. Derfor vil de som ”liker” oss se mer til både videoproduksjoner og konkurranser dette året, sier ansvarlig for sosiale medier Tone Steen Sandberg.  

Kommunikasjonsavdelingen ved BI har engasjert studenter til å produsere nye filmer hver måned fremover. Filmene vil fokusere på hva studiehverdagen for BI-studentene faktisk innebærer; deres favoritt øyeblikk og myter som trolig vil bli avlivet.  

- Vi ser at potensielle studenter søker seg mot sosiale medier for å få vite litt om hvordan andre studenter opplever BI. Derfor er det viktig for oss å overlate mye av regien til studentene når disse filmene skal lages, sier Sandberg.  

Hver film følges opp med en quiz, og hver måned trekkes ut en vinner av et videokamera. Første film som presenteres blir imidlertid BIs helt nye reklamefilm, men fra begynnelsen av mars lanseres første egenproduserte film fra studentene

.
Du kan også se alle nyheter her.