Vil løfte fram studentene

1. februar 2011

Handelshøyskolen BI vil utfordre, motivere og dyktiggjøre studentene til å delta i debatten.

Handelshøyskolen BI har det siste halve året gitt studenter i lederverv skrivekurs og seminar i sosiale medier.

BI-studentene ble utfordret til å komme med krative ideer for å skape engasjement i sosiale medier rundt BI event.- På BI er det rundt 20.000 studenter. Blant disse er det svært mange som er både faglig sterke og engasjerte. Vi mener at mange av disse har mye å tilføre den offentlige debatten og vi vil derfor bidra til at flere av disse kan og tør. Og for BI som utdanningsinstitusjon er flere studenter i sosiale medier en viktig forbedringsimpuls, sier kommunikasjonsdirektør Janne Log.

Mange av BIs forskere deltar aktivt i samfunnsdebatten. Enten i de tradisjonelle mediene eller i de sosiale mediene. 20 av BIs faglige er aktive twitrere og flere blogger også.

- Og vi ønsker at enda flere faglige skal delta aktivt i sosiale medier. Og flere studenter.

BI ble i fjor omtalt i 3500 blogginnlegg

- Vi ser at blogginnlegg om utdanningsinstitusjoner har skutt fart den senere tiden, dette er positivt for en stor utdanningsinstitusjon som BI. Og at disse er viktige å følge med på for å kartlegge både styrker og svakheter, fortsetter Log.

Kommunikasjonsavdelingen ved Handelshøyskolen BI har derfor stilt egen kompetanse, faglige ressurser og kontakter fra næringslivet til disposisjon for en gruppe studenter med leder- eller kommunikasjonsverv ved skolens ulike studentforeninger. Av dette har det til nå blitt kronikkurs, og i forrige uke arrangerte de også et seminar i sosiale medier.

- Når det gjelder seminaret i sosiale medier ønsker vi å utfordre dem i hvordan de kan ta i bruk sosiale medier for å oppnå økt engasjement og spredning rundt prosjektene sine, sier Log.

Les også saken på Kampanje.com 

Du kan også se alle nyheter her.