BI endrer sitt engelske navn

25. mars 2011

Handelshøyskolen BI har vedtatt å endre sitt engelskspråklige navn fra BI Norwegian School of Management til BI Norwegian Business School.

- Navneendringen gjør det tydeligere internasjonalt at vi er en handelshøyskole, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Vår nye strategi rendyrker denne profilen enda sterkere enn i dag.

 

- Den vanlige internasjonale betegnelsen for handelshøyskoler er ”Business Schools”, avslutter Colbjørnsen.

 

Det norske navnet vil fortsatt være Handelshøyskolen BI.

BI Norwegain Business School

Du kan også se alle nyheter her.