BI og Telenor møtte Stortingets Næringskomité

21. mars 2011

Representanter fra BI og ledelsen i Telenor møtte 15. mars Næringskomiteen fra Stortinget for å diskutere innovasjon og samarbeid mellom akademia og næringslivet.

Rektor Tom Colbjørnsen startet programmet med et innlegg om næringsliv og akademia.

BI og Telenor har i dag en større samarbeidsavtale som både omfatter forsking og utdanning.

Telenor har også to gaveprofessorat ved BI; ett innen internasjonal startegi og ledele, og ett innen kulturelt betinget innovasjon. Professor Øystein Fjeldstad holdt et innlegg om verdiskaping og innovasjon i tele- og nettverksvirksomheter, og professor Johan From avsluttet med å presentere de institusjonelle betingelsene for innovasjon.

I tillegg til innleggene fra BI presenterte også Morten Karlsen Sørby og forskningssjef Dagfinn Myhre ”Slik skaper vi fremtidens Telenor”.  Dagen ble avsluttet av VP Abraham Foss som snakket om Telenors rolle i næringslivet.

 

Du kan også se alle nyheter her.