BI tilbyr nasjonal lederutdanning for barnehagestyrere

3. mars 2011

Handelshøyskolen BI starter i høst opp nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager etter anbudskonkurranse fra Utdanningsdirektoratet. Utdanningen skal tilbys ledere i både private og kommunale barnehager, og er et smarbeid med PBL.

Rektor Tom Colbjørnsen.- Vi er glade for at Utdanningsdirektoratet har valgt Handelshøyskolen BI som en av leverandørene til nasjonal lederutdanning i barnehager, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Utdanningen skal gjennomføres på deltid og Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen.
– Jeg er ekstremt glad nå, sier administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL), Arild M. Olsen.

Han mener Utdanningsdirektoratet har tatt et klokt valg, og ser frem til å fortsette samarbeidet med Handelshøyskolen BI.
– At BI vant vil løfte barnehagesektoren, og ikke minst lederne i sektoren, sier Olsen.

Tema på samlingene vil blant annet være:
• barns læring og utvikling
• styring og administrasjon
• samarbeid og organisasjonsbygging
• veiledning av personalet
• utvikling og endring
• lederrollen

Kontaktinfo; nina.elstad@bi.no, tlf. 46410798 eller offentlig@bi.no, tlf. 46410093

Du kan også se alle nyheter her.