Utsmykning - Campus Marineholmen

18. mars 2011

BI Bergens nye undervisningsbygg vil bli lyst og trivelig med store vinduer ut mot Ulriken og mot sjøen i Damsgårdsundet.

Det er blitt lagt stort vekt på møblering og lyssetting som vil gi bygget et moderne og innbydende interiør. En prosjektgruppe har hatt i mandat å vurdere ytterligere utsmykning.

BI Bergen har skrevet kontrakt med skulptør Gunnar Torvund som er i gang med å lage en skulptur som skal stå i foajeen i første etasje. I tillegg til å være en moderne skulptur, vil den forhåpentligvis også være et samlingspunkt og et møbel ala ” den blå steinen”.  Materialvalget er bjørk, stein og akryl.

Campus Marineholmen

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Bergen, har prosjektgruppen satt i gang et utsmykningsprosjekt. Studenter ved KHiB kan levere sine konkurransebidrag innen 28. mars.

En jury bestående av representanter fra BI Bergen, byggarkitekt og professorer ved KHiB vil ta en beslutning 7. april om hvilke studenter som skal få i oppdrag å utsmykke flere av hovedveggene i fellesarealene.

Vi gleder oss over å skape en tettere relasjon mellom BI og KHiB og er spente på resultatet.

Du kan også se alle nyheter her.