KHiB-studenter er plukket ut til utsmykning av nytt BI-bygg på Marineholmen i Bergen

14. april 2011

Fire studenter på førsteåret på masterstudiet i kunst har blitt plukket ut til å lage utsmykning inne i det nye BI-bygget på Marineholmen i Bergen.

Det er BI som har tatt initiativet til samarbeidet sammen med arkitektene for nybygget som er under oppføring i disse dager.

- Det er svært høyt nivå på de bidragene som studentene presenterte, sier kursleder Eamon O'kane. 12 studenter deltok på kurset og leverte inn sine skisser for vurdering, komplett med kostnadsoverslag og materialvalg. Nå blir fire av dem realisert.

Konsept for utsmykning av korridor ved student Jacob Alrø

Konsept for utsmykning av korridor ved student Jacob Alrø

Kursansvarlige har vært Jon Arne Mogstad og Eamon O'Kane ved Avd. kunstakademiet. Det er studentene Jacob Alrø, Jane Sverdrupsen, Sturla Heggdalsvik og Live Haug Hilton som nå skal få realisert sine konseptskisser. Prosejktene som er plukket ut har følgende plassering:

  • Korridoren første etasje - Jacob Alrø
  • Første etasje - Jane Sverdrupsen
  • Andre etasje, nord - Sturla Heggdalsvik
  • Andre etasje, sørvest - Live Haug Hilton

Rutemønster

Student Sturla Heggdalsvik valgte å levere to variasjoner over et tema som sitt forslag til utsmykning av en vegg inne i fellesarealet.

- De organiske linjeformene har sitt utspring i en visuell fascinasjon som stammer fra min interesse i tegneserienes linjebaserte uttrykk. Plassert på rene fargefelter fremheves disse sort/hvite feltene som massive former.  

Student Sturla Heggdalsvik

Heggdalsvik forteller at formene opprinnelig er håndtegnet med tusj på et A4-ark.

- Når små pennestrøk forstørres på denne måten med en god projektor, oppstår det et visuelt møte mellom det store formatet og den intime håndtegnede energien. Denne energien bevares gjennom den nøyaktige overføringen.

Bilde t.v.: professor Eamon O'kane presenterer de 12 prosjektskissene for representanter fra BI og arkitektkontoret på et møte 31. mars 2011. Foto: Peter Klasson

Bilde t.v.: professor Eamon O'kane presenterer de 12 prosjektskissene for representanter fra BI og arkitektkontoret på et møte 31. mars 2011. Foto: Peter Klasson

Kurs i offentlig utsmykning

Samarbeidet hadde form av et kurs om utsmykning av offentlige bygg. Studentene fikk i oppgave å utforme konseptskisser til utsmykning av fellesarealer som BI-studentene skal benytte når de flytter inn om ett års tid.

En jury bestående av prosjektleder fra BI, arkitekt og kursledere ved KHiB gikk gjennom de foreslåtte prosjektene og valgte ut fire som nå blir realisert.

De som deltok i prosjektgruppen var Lasse Sætre, studieleder Marianne Grung Farsund, førsteamanuensis Knut Kolnar og arkitekt fra Bjerk og Bjørge Øystein Myklebust.

Du kan også se alle nyheter her.