Økt etterspørsel

12. april 2011

Etterspørselen etter kompetanse innenfor økonomi og administrasjon vil ha en markant økning frem mot 2020 og 2030.

Beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå viser at etterspørselen etter arbeidstakere med universitets- og høyskoleutdanning vil vokse kraftig frem til 2025.

Økonomi og administrasjonsutdannede peker seg ut som en gruppe det vil bli spesielt stor etterspørsel etter. Etterspørselen etter denne kompetansen vil øke med henholdsvis 47 000 og 87 000 frem mot 2020 og 2030. Det viser rapporten Komtetanse 2020, som Ideas2Evidence har laget for Universitetet i Bergen.

Hentet fra Bergensavisen, papirutgave tirsdag 12. april

Du kan også se alle nyheter her.