Rekordmange søkere til BI

27. april 2011

Søkertallene til Handelshøyskolen BI øker med 11,4 prosent. Dette utgjør 1045 flere søkere enn på samme tidspunkt i fjor. Masterstudiene opplever størst fremgang.

- Med stadig økende konkurranse i markedet for økonomisk administrativ utdanning er vi veldig godt fornøyd med søkertallene, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Han mener økningen er en kombinasjon av flere faktorer. - Ifølge Statistisk sentralbyrå vil etterspørselen etter økonomisk kompetanse øke kraftig i årene fremover. Studenter som søker seg til økonomiske og administrative fag gjør et klokt valg, sier Colbjørnsen.

Colbjørnsen vektlegger også de gode prognosene for å få seg jobb etter endt utdanning.

- Ni av ti BI-studenter får jobb etter endt utdannelse og tallene bekrefter at vi leverer relevant utdanning av høy kvalitet som er etterspurt i arbeidsmarkedet, fortsetter Colbjørnsen.

Størst økning på master 

I år som i fjor opplever masterstudiene størst økning i antall søkere. Økningen fra i fjor er på over 15 prosent, fra 1311 til 1510 søkere. Strategic Marketing Management har den største økningen med i underkant av 40 prosent. På den toårige masterdelen av siviløkonomstudiet øker søkermassen med 22 prosent.

- Den store økningen til våre masterstudier er et tegn på faglig anerkjennelse, sier rektor Colbjørnsen.

Internasjonale søkere

Også i år er det en kraftig økning i antallet utenlandske søkere. Økningen er på nesten 20 prosent sammenlignet med i fjor.

- Økningen i antall utenlandske søkere viser at vi leverer utdannelse som er etterspurt også i utlandet, sier Colbjørnsen. Vi arbeider for at et vitnemål fra BI stadig blir mer attraktivt for arbeidsgivere, også i utlandet.

Årets vinnere på bachelor

Bachelorstudiene har en totaløkning på 12,5 prosent, fra 7458 til 8387 søkere. Fagene som opplever sterkest økning med hensyn til antall søkere er Eiendomsmegling som øker med nesten 33 prosent, økonomi og administrasjon med over 15 prosent og Business Administration som øker med over 36 prosent. Business Administration (BBA) er et internasjonalt studium undervist på engelsk. Nesten 80 prosent av alle søkerne til BBA er utenlandske.

Alle tallene er pr 25. april 2011.Handelshøyskolen BI har rullerende opptak helt frem til studiestart i august.

I 2010 hadde Handelshøyskolen BI 19 998 studenter.

Alle BIs studiesteder opplever vekst.

Du kan også se alle nyheter her.