Rekordmange studenter på utveksling

1. april 2011

Hele 60 studenter ved BI Bergen har fått tilbud om utvekslingsopphold ved en av våre samarbeidsskoler til høsten.

BI har utvekslingsavtaler med nærmere 170 universiteter og høyskoler i mer enn 40 land, og denne uken ble det arrangert informasjonsmøte via video-overføring med internasjonalt kontor i Nydalen her ved BI Bergen.

Studentene reiser til bl. a. Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Nederland, Canada, USA, Mexico, Thailand, Japan og Kina. 11 av våre studenter reiser til University of California at Berkeley.

Den faglige utviklingen gjennom utvekslingen gjør studentene godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, da de får muligheten til å studere ledelse i et internasjonalt miljø. Ikke minst vil de vil knytte nye kontakter, forbedre språkkunnskaper og få økt forståelse av andre kulturer.

Vi ønsker alle en riktig god tur og håper de får et flott opphold!

Henriette Berland
Henriette Flokenes Berland reiser også til University of California at Berkeley.

Axel Hoffart
Axel Hoffart skal reise til Simon Fraser University i Canada.

Christoffer Thiis-Evensen
Christoffer Thiis-Evensen skal reise til San Diego State University, USA.

Tone Mjelva og Susanne Tønnesland
Tone Hjelmeseth Mjelva og Susanne Tønnesland Øvre skal reise til  University of Macau, Kina.

Charlotte Lindbak og Line Edvardsen
Charlotte Olden Lindbak og  Line Edvardsen  skal reise til University of California at Berkeley, USA.

Christine Ørland, Ingrborg Varpe og Vibeke Brigg
Christine Svendsen Ørland (t.v)og  Ingeborg Elden Varpe ( t .h)skal på tur til ESC Rennes i Frankrike, mens Vibeke Abelsted Brigg ( midten) skal reise til Universität  Mannheim i Tyskland.

Du kan også se alle nyheter her.