360 graders bilder fra Marineholmen

20. mai 2011

BI Bergen på Marineholmen tar form.

Sommeren 2011 flytter BI Bergen til nytt skolebygg på Marineholmen. Byggeprosessen går fremover, og både ansatte og studenter ser frem til å flytte.

For å gi et inntrykk av BI Bergen sitt nye bygg, har vi tatt noen 360 graders bilder fra utvalgte steder i bygget. Vi har også oppdatert andre bilder fra bygget.

Du finner bildene på våre sider om Marineholmen. Beveg deg rundt i bildene, og bli kjent med det vårt nye bygg.

Du kan også se alle nyheter her.