BI blant de 30 beste handelshøyskolene i Europa

9. mai 2011

I årets utgave av Financial Times-rangeringen for Customised programmes (skreddersydde bedriftsinterne program), holder Handelshøyskolen BI stand med en 29. plass blant de beste handelshøyskolene i Europa, som er samme plassering som i fjor.

Fem nye skoler er inne på rangeringen siden 2010.  Således innebærer plasseringen en svak styrking av BIs posisjon.

Rektor Tom Colbjørnsen- Med tanke på stadig økende konkurranse, må vi si oss fornøyde med å beholde en 29. plass blant Europas beste handelshøyskoler, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen. - Vi har satt oss som mål å utvikle oss til å bli blant Europas ledende handelshøyskoler, det er gledelig at BI i denne kåringen oppnår gode skår på antall programmer gjennomført helt eller delvis i utlandet og at vi har gode internasjonale partnerskoler som vi samarbeider med.

Handelshøyskolen BI skårer også godt på fasiliteter.

På verdensbasis havner BI på en 61. plass.

Mer om kåringen:

Finacial Times (FT) rangering av skreddersydde bedriftsinterne program er blant annet basert på hva oppdragsgiverne mener om nytten av programmene for deres respektive organisasjoner ("value for money" og "future use").  I tillegg har FT vurdert stillingsnivået til deltagerne. Topplederprogrammer rangeres høyere enn programmer for mellomledere og fagspesialister. FT legger også vekt på skolens internasjonale profil i selve programgjennomføringen.

Du kan også se alle nyheter her.