Kunnskapsfrokost Prosjektledelse

23. mai 2011

BI Bergen inviterer til kunnskapsfrokost med tema fra master-programmet Prosjektledelse tirsdag 31. mai. To erfarne professorer fra Handelshøgskolen BI vil holde foredrag om ulike sider ved ledelse av prosjekter. Svein Arne Jessen tar oss med på en reise i fremmede kulturer, og Jon Lerheim tar oss med under vann.

Tema: Hvordan tenke kulturforskjeller når man er prosjektansvarlig? Og raskere, billigere og smartere utbyggingsløsninger - fakta eller fiksjon for undervannsinstallasjoner?

Sted: BI Bergen, Lars Hillesgate 15, 4.etasje
Tid: tirsdag 31.05.2011, kl 08:00 - 10:30

Det er som kjent et stadig sterkere press på å gjennomføre prosjekter raskere og med lavere utbyggingskostnader. Er dette mulig? Hvilke dilemma og paradokser kan oppstå i skjæringspunktet mellom kortere gjennomføringstid, lavest mulig kostnad - sammen med introduksjon av ny og smartere teknologi?

Professor Jon Lerheim har inngående kjennskap til dette feltet. Lerheim har ledererfaring fra blandt annet Det norske Veritas, Saga Petroleum, Snorre Saga, Aker Maritime og PwC. Han har også ledet den stortingsoppnevnte referansegruppen knyttet til utbyggingen på Gardermoen, samt flere andre store prosjekter. Lerheim har vært professor ved Handelshøyskolen BI siden 1991.

I tillegg kommer professor Svein Arne Jessen og holder foredrag om kulturforskjeller i prosjektarbeidet. Jessen har lang erfaring med å lede internasjonale prosjekter, og han er blandt annet gjesteproffesor ved Den tekniske høyskolen i Toulouse (SUPAERO), ved SKEMA i Antipolis og ved HEC i Paris. For BI har han undervist i Ukraina, Tjekkia, Polen, Tanzania, Kina og i Sør-Afrika.

Du kan også se alle nyheter her.