BI Alumni til Marineholmen: Identitet og Merkevarebygging

22. juni 2011

“Vi skaper oss selv i et landskap av merkevarer, som lover oss løsningen på alle våre utfordringer, og som kan gi oss billetten til den fullkomne harmoni og den evige lykke.” Morten William Knudsen

BI Bergen inviterer tidligere studenter ved BI Bergen til et arrangement i regi av BI Alumni. Arangementet vil bli holdt ved nye BI Bergen - Marineholmen. Det blir servering og lett underholdning.

 

Sted: BI Bergen Marineholmen

Dato: 25.08.2011

Tid: 17.00 - 22.00

 

Program: kl. 17.00 Omvisning i nye BI Bergen v/ rektor Kjell Minken - vi møtes i resepsjonen i 1-etasje! kl. 17.30 Registrering og lett servering kl. 18.00 - 20.00 Foredrag ved Morten William Knudsen og Knut Kolnar. kl. 20.00... Vi fortsetter kvelden med god drikke, nettverksbygging og deilig stemning skapt ved bandet Mads Berven med Heine Bugge og Edward Mjanger.

 

I tillegg får vi høre et spennende foredrag med tema fra BI sitt nye masterprogram ”Identitet og Merkevarebygging." Morten William Knudsen og Knut Kolnar vil forelese om tema som er meget relevant i hverdagen til alle som driver med salg, reklame og merkevarer.

 

 

Morten William KnudsenMorten William Knudsen har forbrukersosiologi som sitt spesialområde, og har undervist i Markedsføringsfag ved Handelshøyskolen BI i snart 20 år. Han forteller at programmet skal gi deltakerne verktøy som gjør dem i stand til å forstå, gjenkjenne og kartlegge livsstiler og trender i emning. Dette er nødvendig for å bygge sterke merkevarer, og kommunisere med forbrukeren gjennom ulike medier;

- Tidene og trendene og forbruksmønstrene er i stadig endring. Forbrukeren av i dag er ikke som forbrukeren av i går. Hun har et helt annet forhold til de tingene hun omgir seg med og de tjenestene hun kjøper. De skal tilfredsstille behov, bygge identitet og skape en livsstil med sammenheng og konsistens. 

 

Identitet som knapphetsgode

 

Knut Kolnar mener det blir stadig viktigere for markedsførere å forstå forbrukeren og merkevarens kulturelle liv. Uten kulturell kunnskap vil markedsføring og merkevarebygging henge i løse luften.

 

Han har i en årrekke jobbet med problemstillinger rundt forbruk og begjær i konsumsamfunnet, og han forteller at det å lade produktene med identitet og verdier knyttet mot livsstil blir stadig viktigere;

 

- Dagens forbruker konsumerer i større grad tegn og symboler enn materielle ting. Det er således identitet og ikke materielle ting som er det store knapphetsgode i dagens konsumsamfunn.

 

Kolnar mener at for å møte disse utfordringene, må merker bygges på andre måter og via andre kanaler for kommunikasjon. 

- Moderne merkevarebygging må derfor ofte lade produktet med identitet og livsstilsverdier ut over det rent funksjonelle og kvalitetsmessige, forteller Kolnar.

 

 

BI Bergen Marineholmen

 

Ta kontakt med studieleder johannes.mjelde@bi.no telefon: 98 25 16 32 for nærmere informasjon og veiledning.

Du kan også se alle nyheter her.