BI legger ned to studier

16. juni 2011

Handelshøyskolen BI har besluttet å legge ned Bachelorstudiene i Medieutvikling og Journalistikk, og Økonomi og IT-ledelse fra høsten 2011.

Begrunnelsen er at studiene gjennom lengre tid har hatt for få studenter til å dekke kostnadene forbundet med å gjennomføre dem. Prognoser for høsten 2011 tyder på at dette fortsatt vil være tilfellet. BI er avhengig av lønnsomme bachelorstudier for å nå sine strategiske mål, og ser seg derfor nødt til å avvikle studiene.
 
-Det er synd å måtte avvikle studier som holder et godt faglig nivå. Men visjonen vår er å bli blant Europas ledende handelshøyskoler. Da trenger vi lønnsomme studier som gir oss økonomisk styrke til å videreutvikle oss faglig innenfor typiske handelshøyskolefag, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Studenter som allerede har startet på studiet får tilbud om å fullføre etter planen.

Colbjørnsen forstår at de berørte faglige ikke er fornøyde med at bachelorretningene legges ned. - Dette er et omstillingsprosjekt. Selv om de to bachelorstudiene legges ned vil de berørte fagområdene fortsatt være viktige bidragsytere til BIs øvrige kurs- og studieportefølje, avslutter Colbjørnsen.

Du kan også se alle nyheter her.