BI Trondheim setter opp kurs i Sosiale medier!

12. august 2011

Ønsker du å lære hvordan din virksomhet kan benytte Sosiale Medier i sin markedsføring?

Våre kommunikasjonsvaner er i ferd med å endres. Aldri har så mange engasjerte mennesker gitt utrykk for egne tanker, synspunkter og holdninger på nett som i dag. Og aldri har vi brukt nettet hyppigere for å finne ut hva andre mennesker mener, når vi selv ønsker å holde oss orientert. Ulike målgruppers direkte innvirkning på en virksomhets eller et produkts omdømme har heller aldri vært større.

Den kraftige økningen i anvendelse av sosiale medier der brukerne selv styrer innholdet byr på en rekke muligheter og utfordringer for selskaper og organisasjoner som har et bevisst forhold til merkevarebygging, omdømme- og kommunikasjonsarbeid.

Kurset tar sikte på å skape foreståelse for fenomenet sosiale medier, samt å lære deltakerne å legge gode strategier for utnyttelse av sosiale medier i markedsføringsarbeidet.

Kurset gjennomføres som prosessundervisning med klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid, individuell- og felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien prøves direkte ut i praksis.

Dette er første gang BI Trondheim setter opp et spesialkurs i sosiale medier for næringslivet. Kurset arrangeres i samarbeid med Trondheim Markedsforening (TMF), og passer for de med erfaring og ansvar innen markedsføring og kommunikasjonsarbeid. Forkunnskaper om bruk av sosiale medier er ikke nødvendig.

Foreleser: Magnus Sørdal

Pris: 13800,-

 

Du kan også se alle nyheter her.