Tidenes høyeste studenttall

25. august 2011

Aldri før har så mange studert på Handelshøyskolen BI. Omlag 4600 nye studenter møtte opp til studiestart ved Handelshøyskolen BIs seks ulike campuser i Norge i høst. Dette er en oppgang på 4 prosent sammenlignet med året før.

- Det er flott at så mange ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdannelse, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. I følge SSBs prognoser gjør studentene et klokt valg når de velger en bachelor eller master ved BI. Samfunnets behov for arbeidskraft med høyere utdanning innen fagområdet økonomi og administrasjon vil øke kraftig frem til 2025.

Opptakstallene for høsten 2011 viser at samlet sett kommer oppgangen på bachelorstudiene. Master of Sciencestudiene er totalt sett på om lag på samme nivå som i fjor, etter flere år med sterk økning. Enkelte masterstudier har imidlertid betydelig vekst.

Økonomi, administrasjon og finans

Det er det treårige studiet i økonomi og administrasjon som har størst økning i antall studenter. Dette er nå BIs desidert største studium, med over 1300 studenter, fordelt over samtlige seks campus. Størst oppgang på masterstudiene har Finance and Economics med 50 prosent.

Eiendomsmegling fortsatt populært

Bachelorstudiet i eiendomsmegling er fortsatt svært populært, med en økning på 34 prosent. Hele 533 personer er tatt opp på dette studiet i høst, noe som nok henger sammen med autorisasjonskravet som nå er innført for eiendomsmeglere. 

Bergen øker mest

Størst økning blant studiestedene har Bergen. I høst åpner BI Bergen ny campus på Marineholmen og opptakstallene viser en oppgang på hele 28 prosent sammenlignet med i fjor.
Tallene er pr. 18. august.

I 2010 hadde Handelshøyskolen BI 19 998 studenter.

Du kan også se alle nyheter her.