BI holder stand i tøff internasjonal konkurranse

19. september 2011

Handelshøyskolen BI er inne på 64. plass blant verdens ledende siviløkonomstudier. Dette til tross for stadig tøffere internasjonal konkurranse på Financial Times` listen.

- Stadig flere utdanningsinstitusjoner melder seg på Financial Times listen. Langtfra alle opplever å komme med.Vårt langsiktige mål er å klatre. Vi har tatt grep som skal styrke oss på sikt, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Rektor Tom Colbjørnsen.Av de internasjonale handelshøyskolene som har meldt seg på i rangeringen  er 65 funnet verdig til en plass. 4 nye skoler er inne på listen. Slaget om gode studenter, bedriftskunder og lærekrefter vil stå internasjonalt. Handelshøyskolen BI er en norsk skole med internasjonale ambisjoner og skal være med i denne konkurransen.Synlighet på rankingen styrker BIs merkevare internasjonalt.

Business school

-  Gjennom fullt fokus på å være en "business" school skal vi spisse tilbudet vårt enda mer rundt økonomiske fag.  BIs særpreg skal fortsatt være en kombinasjon av faglig tyngde og næringslivsrelevans, avslutter Colbjørnsen.

Rangeringen over Master in Management studier (BIs MSc in Business and Economics eller siviløkonom studiet) er blant annet basert på studentenes lønn etter tre år, antall faglige ansatte med doktorgrad, kvinneandel i stab og styre samt andel internasjonalt faglig ansatte.

Du kan også se alle nyheter her.