Internship på timeplanen

7. september 2011

Over 30 bachelor-studenter ved Handelshøyskolen BI kan i høst velge internship i Norges største bedrifter. Ordningen har blitt et valgfag for 3.års studentene og gir 15 studiepoeng.

-Studentene og næringslivet har svært mye å vinne på å kople utdanning og arbeidsliv tettere sammen, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Forskningsbasert kompetanse må inn i bedriftene, og praktisk erfaring inn i forskningen.

Dette er første gang BI tilbyr internship til bachelor-studentene og internshipet skal gjennomføres i 5. semester.

Grete Trulsrud studerer PR og Kommunikasjon ved BI og har internship hos Oslo Børs.

-Denne jobben vil gi meg et bedre innblikk og erfaring på hva som venter meg når jeg er ferdig, sier hun. Jeg er veldig fornøyd med at jeg skal jobbe hos Oslo Børs.

Foruten Oslo Børs, så er også selskaper som SATS, Nordea, Innovasjon Norge, ConocoPhilips, Apeland og Munch Museet med i ordningen.

Målet med internshipet er å gi studentene mulighet til å bruke kunnskaper fra studiene i en praktisk situasjon. Studentene får også en veileder i virksomheten og de får faglig veiledning gjennom kurset.

Du kan også se alle nyheter her.