Bacheloroppgaven 2011/2012

19. oktober 2011

Viktig studieadministrativ informasjon om hvilke Bacheloroppgaver som finnes og hvilken Bacheloroppgave DU skal skrive?

Bacheloroppgaven 2011/2012

Hvilke Bacheloroppgaver finnes?

BI Bergen tilbyr følgende Bachelorstudier hvor det skal skrives Bacheloroppgaver:

Bachelorstudiet i markedskommunikasjon* MRK 3690 Bacheloroppgave i kampanjeutvikling
Bachelorstudiet i reiselivsledelse* RLS 3695 Bacheloroppgave i reiseliv
Bachelorstudiet i varehandelsledelse* VHL 3660 Bacheloroppgave i varehandelsledelse
Bachelorstudiet i økonomi og IT-ledelse* INF 3680 Bacheloroppgave - Økonomi og IT-ledelse
Bachelorstudiet i markedsføring Les videre..
Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Les videre..

 
*Studenter som tilhører disse studieretningene skal skrive denne Bacheloroppgaven selv om de har valgt en Fordypning/kursdel på 15 studiepoeng i høstsemesteret.

Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudier i økonomi og administrasjon

For Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon er det lagt opp til at studentene kan velge en Fordypning på 30 studiepoeng i sitt 3. studieår. Fordypningen består av en kursdel på 15 studiepoeng i høstsemesteret og en tilhørende bacheloroppgave på 15 studiepoeng i vårsemesteret. Studenter som har en slik kombinasjon av kurs og bacheloroppgave vil på sitt vitnemål få påskrift om at de har fordypning i det fagområdet som er valgt.

Link til kursbeskrivelsen for BACHELOROPPGAVE i: 
Salgsledelse og personlig salg
Bedriftsutvikling for SMB
Human Resource Management
Prosjektledelse
Anvendt Makroøkonomi 
Økonomistyring og investeringsanalyse 

Alternativt har studenter valgt utveksling, Berkeley eller tatt Internship i sitt 5. semester. Noen studenter har også valgt å ta andre valgkurs. For disse gjelder det at de må skrive en generell bacheloroppgave. Dette vil ikke gi fordypning! 

Link til generell bacheloroppgave for Bachelorstudiet i markedsføring.
Link til generell bacheloroppgave for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.

Studenter som tilhører ulike studieretninger / fag kan ikke skrive Bacheloroppgave på tvers av studieretninger.

For alle studenter som skal skrive Bacheloroppgaven skal det leveres et registreringsskjema for Bacheloroppgaven hvor foreløpig tittel og disposisjon skal godkjennes. Registreringsskjemaet skal leveres ved den enkelte BI Høyskole innen 30. november 2011, dersom ikke annet er spesifisert i kursbeskrivelsen. Etter at skjemaet er innlevert vil hver gruppe få tildelt en veileder.

 

Du kan også se alle nyheter her.