Statsbudsjettet for 2012

6. oktober 2011

Handelshøyskolen BI mottar 227,7 millioner kroner i forslaget til statsbudsjett for 2012. Dette utgjør en økning på 16,3 millioner kroner.

 Av den totale økningen på 16.3 millioner kroner skyldes  4,1 millioner et større antall avlagte studiepoeng og et større antall utvekslingsstudenter.

Rektor Tom Colbjørnsen- I et nokså stramt budsjett mottar BI økte bevilgninger fordi vi er i vekst og leverer gode resultater. Det er gledelig at økt aktivitet gir positive utslag, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Den resultatbaserte uttellingen premierer skoler som får studentene til å lykkes i sine studieløp.

- Økte krav til studieprogresjon ved BI fører sammen med tettere oppfølging av studentene til at færre faller fra og flere fullfører til normert tid. I tilegg velger flere å studere ved BI, fortsetter Tom Colbjørnsen.

Beklagelig

Regjeringen foreslår å fjerne gaveforsterkningsordningen som utgjorde 60 millioner kroner i 2011-budsjettet.

- Dette er sterkt beklagelig, og vil begrense insentivene til forskningssamarbeid mellom akademia og næringslivet, sier Colbjørnsen.

Studiefinansiering

BI-studentene har i en årrekke argumentert for at en del av tilleggslånet de tar opp for å betale skolepenger må omgjøres til stipend ved fullført utdannelse.

- Jeg støtter BI-studentene fullt ut når det gjelder deres krav om endret studiefinansieringsordning. Det er på tide at regjeringen gir positive signaler på dette området, avslutter Colbjørnsen.

Bevilgningen til antall nye studieplasser er på 5,5 millioner kroner for 2012.

Du kan også se alle nyheter her.