Internasjonal master

24. november 2011

En av fem Master of Science-studenter ved Handelshøyskolen BI er internasjonale. Det viser opptakstallene for høsten 2011. Det er oppgang fra året før.

Rektor Tom Colbjørnsen.- Det er flott at så mange internasjonale studenter ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdannelse ved BI, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- Handelshøyskolen BI har som mål å kombinere faglig tyngde og relevans på en måte som gjør at vi hevder oss blant de beste handelshøyskolene i Europa. Økningen i internasjonale studenter viser at vi er på rett vei.

Engelske masterstudier

Over 50 prosent av masterstudentene på Financial Economics er internasjonale. Studiet Business and Economics (siviløkonom) opplever også en økning i antall internasjonale studenter.
Sju av åtte masterstudier ved BI undervises på engelsk.

Den største gruppen av internasjonale studenter på masternivå kommer fra Kina.

I tillegg til fulltidsstudentene er det i høst 93 innvekslingsstudenter til BI på masternivå, der 91 er internasjonale. De største gruppene her kommer fra Frankrike (24), Italia (16) og Tyskland (11).

Du kan også se alle nyheter her.