BI avvikler Master of Science in Political Economy

9. desember 2011

På bakgrunn av lave opptaktstall i kombinasjon med at studiet ligger utenfor BIs strategisk satsingsområde er det besluttet å legge ned MSc in Political Economy fra høsten 2012.

BIs strategi mot 2014 slår fast at ”BIs aktiviteter som hovedregel skal være lønnsomme” og at ”tilgangen på fagressurser og antall deltakere skal avgjøre hvilke studier som til enhver tid skal tilbys".

Nye opptakskrav høsten 2012 vil med all sannsynlighet føre til  en ytterligere nedgang i opptakstallene. Det forventes derfor at studiet ikke vil nå målet om å være økonomisk bærekraftig.

Det vil ikke bli tatt opp studenter på studiet høsten 2012, men kullene som startet høsten 2010 og 2011 får fullføre studiet som planlagt.

Du kan også se alle nyheter her.