Næringslivsledere på skolebenken!

4. desember 2011

Ingen er ferdig utlært, og med det i tankene satte 10-15 næringslivsledere fra Nordmøre og Romsdal seg på skolebenken under årets PRO-skole som ble arrangert på Rica Seilet 28.-29.november.

Arrangementet ble gjennomført for tredje året på rad i Molde. Med utgangspunkt i de fire temaene markedsføring, innovasjon, økonomi og ledelse, har Handelshøyskolen BI utarbeidet et todagers kurs som er tiltenkt de små og mellomstore bedriftene i bankens nedslagsfelt. Både kunder og ikke-kunder av banken var representert, og det var stort spenn i bransjesammensetningen.


På dag en ble temaene markedsføring og innovasjon gjennomgått. Foreleser Ketil Hveding fra BI dro deltakerne igjennom materialet på en engasjerende måte, og deltakerne delte sine erfaringer gjennom gruppearbeid og eksempler. Et godt eksempel på begge disse temaene kom fra bankens egne deltakere, og det ble tid til å vise både den originale DnB-reklamen med Clooney som hovedrolleinnehaver og vår egen Marvin, som viser at av og til kan den som kopierer et produkt oppnå mye, kanskje mer, oppmerksomhet og positiv omtale som den som først kommer med innovasjonen 
Dag to handlet om økonomi og ledelse. Ledelse kan utøves på mange måter, og det ble drøftet hva god ledelse innebærer. Mye kjent teori ble gjennomgått, og det kan vel være fornuftig for de fleste ledere å stoppe opp av og til og reflektere litt over sin måte å utøve ledelse på. Under bolken økonomi ble både budsjett- og regnskapsforståelse gjennomgått, sammen med generell økonomistyring.


PRO-skolen ble også i år gjennomført med stor suksess med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Nå ønsker vi de andre markedsområdene lykke til med sine gjennomføringer.

Artikkelen er skrevet av Hege Karina Bøe,SpareBank 1 SMN 

Du kan også se alle nyheter her.