-Kunnskap er en fornybar ressurs

20. januar 2012

H.K.H. Kronprins Haakon åpnet «Et kunnskapsbasert Norge» på Handelshøyskolen BI i Oslo 19. januar. Professor Torger Reve og førsteamanuensis Amir Sasson har analysert fremtidsutsiktene til de viktigste næringene i Norge.

Professor Torger Reve.- Kunnskap og kompetanse er en fornybar ressurs som krever vedlikehold og oppdatering. Kunnskap og kompetanse øker ved læring, men også ved bruk, sa Kronprinsen under åpningstalen.

Konferansen om fremtidens næringsliv samlet 850 deltakere fra næringsliv, akademia, politikk, offentlig forvaltning og øvrig samfunnsliv på Handelshøyskolen BI.

Professor Torger Reve og førsteamanuenis Amir Sasson har i studien Et Kunnskapsbasert Norge analysert fremtidsutsiktene til 13 av Norges viktigste næringer og de la torsdag  frem forslag til en ny kunnskapsbasert næringspolitikk. Mer om studien her.

Blant innlederne var næringsminister Trond Giske, olje- og energiminister Ola Borten Moe, konsernsjef i Hydro Svein Richard Brandtzæg konsernsjef i DNV Henrik Madsen,  konserndirektør i Telenor og president i NHO Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Ferd Johan H. Andresen, direktør for Grieg Gruppen Elisabeth Grieg og konsernsjef i DNB Rune Bjerke.

Rektor Tom Colbjørnse og Kronprins Haakon.

Næringsminister Trond Giske.

Rektor Tom Colbjørnsen, Kronprins Haakon, professor Torger Reve, førsteamanuensis Amir Sasson og næringsminister Trond Giske.

Du kan også se alle nyheter her.