Informasjon om Internship

17. februar 2012

BI Bergen tilbyr Internship som valgkurs høsten 2012. Interesserte studenter må selv være aktive for å skaffe seg internship i en bedrift.

Internship betegner en praksisperiode i en virksomhet som er relevant for ditt studievalg. Erfaringen du får gir deg anledning til å anvende dine kunnskaper fra studiene i en praktisk situasjon. Du får en veileder i virksomheten og du vil  få faglig veiledning gjennom kurset. Bakgrunn fra et internship vil gi deg ekstra tyngde på arbeidsmarkedet. Virksomhetene skal ikke betale lønn i internship perioden.

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg en oppdragsgiver. I tillegg må du levere CV, motivasjonsbrev og bekreftelsesbrev fra bedrift. Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for deg, og navn på kontaktperson/veileder i bedriften.

Mer informasjon og mulighet til å treffe tidligere internship-studenter får du på informasjonsmøtet ved BI Bergen, torsdag 8.mars kl.14.15.

Søknadsfrist 15.april!

Vi vil publisere stillinger som vi mottar fra bedrifter i karriereportalen løpende.
Ta en titt og logg deg inn i portalen for å se på internshipsstillinger i Bergensområdet.

http://www.bi.no/karriere, klikk logg inn på BIs Karriereportal

Klikk internships/Trainee

 

Du kan også se alle nyheter her.