Faglig vurdering og kvalitet veier tyngst

16. mars 2012

BI er opptatt av gode og faglige vurderinger av hvilke fag og antall studiepoeng som en student må ha for å få tidligere kurs innpasset i utdanningen ved BI.

Torsdag denne uken har TV2 en reportasje om en student som er tatt opp til deltidsstudier ved Handelshøyskolen BI og har søkt om fritak for fag fra tidligere studier ved andre utdanningsinstitusjoner.

BI har en kvalitetssikring av alle fag det blir søkt om fritak for og vil fortsette med det. Å ta fag ved andre høyskoler gir ingen garanti for å få vitnemål fra Handelshøyskolen BI.

BI tilbyr studenter mulighet til både å få fritak for enkelteksamener, samtidig som det er mulig å innpasse utdanning fra andre institusjoner, som altså gir fullt betalingsfritak.  Disse tilbudene er to av flere muligheter studentene ved BI har til å kombinere utdanning fra BI med utdanning fra andre institusjoner.

BI har en ordning med å tilby studenter mulighet for å søke om fritak for gjennomføring av eksamen i enkeltkurs i et studium de har fått opptak til.  Fritaket gis etter en faglig vurdering av kursansvarlig i det spesifikke kurset, som kvalitetssikrer at faget tilsvarer kurset som ville inngå i BI-studiet.  Fritak for eksamen av enkeltkurs gir ikke betalingsfritak. En eventuell søknad om fritak for fag eller innpassing av utdanning blir først vurdert etter at studenter er tatt opp i et studium.

Fritak for eksamen kan kun søkes om ved at man har tatt tilsvarende kurs ved en annen utdanningsinstitusjon, og på et tidligere tidspunkt. Studenter som får fritak for en eksamen har fortsatt rettigheter i kurset. Det vil si at de kan følge all undervisning og ta eksamen. Gjør de det, får de karakter og ikke fritak på vitnemålet. Dette kan være aktuelt dersom studenten ønsker å forbedre karakteren de hadde fra sitt tidligere studiested.

BI er svært bevisste på å likebehandle studentene på grunnlag av et godt kommunisert regelverk.  BI er, som andre universiteter og høyskoler, underlagt Forvaltningsloven, som gir føringer for bl.a. likebehandling. Det bidrar til trygghet og forutsigbarhet for studentene. 

 

Du kan også se alle nyheter her.