Hjelper BI-studenter på vei

28. mars 2012

Atea og IBM er med på laget når BI-studenter i Bergen får prøve ut det nyeste innen blant annet nettsky- og samarbeidsteknologi. Det skal gjøre dem til bedre arbeidstakere, som tør å utfordre sine framtidige arbeidsgivere teknologisk.

– Som en del av fagoppgaven har vi samarbeidet med IBM for å få en praktisk tilnærming til bruk av sosiale og mobile medier til støtte for effektiv forretningsdrift.  IBM har blant annet gitt studentene tilgang til en nettskyløsning der de kan praktisere Social business og hente inspirasjon og ideer til å utnytte ny teknologi, forklarer Frode Løndal. Han er leder for konsulent og tjenester Atea Bergen og har i flere år forelest i fagene «anskaffelse og implementering» og «kunnskapsledelse og IKT» på BI. Nå er han mentor for en gruppe tredjeårs bachelorstudenter ved BI Bergen.

– Det er inspirerende å forelese og arbeide med studentene. En fin avveksling fra mitt daglige arbeide i Atea, og ikke minst lærerikt for meg også, understreker Løndal.

Fagoppgaven handler om rådgiving til kunder ved anskaffelse og implementering av forretningssystemer. Det innebærer å analysere potensialet for bruk av sosiale og mobile medier for støtte til effektiv forretningsdrift. Undervisningen kombinerer praktiske løsninger i kombinasjon med forelesninger.

Bachelorstudenter ved BI BergenStudentene har fått hver sin gjestekonto i IBM SmartCloud for Social Business (tidligere LotusLive Engage). De har så langt vært gjennom en workshop med IBM Connections, fått demonstrert hvordan IBM Business Analytics kan hjelpe dem å analysere og hente ut trender fra de åpne sosiale mediene og hvordan Unified Communication kan øke effektivitet og samhandling i bedriftene.

– Arbeidet med dette prosjektet har vært det beste i løpet av de tre årene jeg har studert ved BI.  Samarbeidet med IBM har endret synet på hvordan IT-systemer skal virke og om hvordan du tenker IT i praksis i bedrifter i dag. Gjennom Frode Løndal har vi kommet i kontakt med mange interessant bedrifter og fått et godt innblikk i hvordan teori kan omsettes til praksis, forteller bachelorstudent Simen Vikdal.

IBM og Atea ser at dagens studenter er oppvokst med sosiale meder, spill, nettbrett og annen teknologi de tar som en selvfølge. Det kan revolusjonere hvordan også bedriftene vil ta i bruk ny teknologi.

– Consumerization-trenden innebærer at framtidens arbeidstakere bruker mye spennende teknologi privat som de også ønsker å benytte i jobbsammenheng.  Jeg tror studentene vil utfordre sine arbeidsgivere på mange områder med tanke på bruk av ny teknologi og nye måter å arbeide på, poengterer Frode Løndal.

Artikkel publisres etter avtale med Common Norge.

Du kan også se alle nyheter her.