Arbeidsareal og grupperom

27. april 2012

Utvidelse av lesearealer i eksamensperioden

I eksamensperioden vil klasserom bli frigjort til arbeidsareal. Følgende arealer er nå frigjort:

  • I andre etasje i T39 (utenfor aud1/2) er det satt opp ekstra bord.
  • Grupperom i 3. etg er lagt ut på grupperom.bi.no
  • Klasserom er gjort tilgjengelig for arbeidsgrupper og stille lesesal. Sjekk aktivitetsplanen dag for dag.
  • Kroen er åpnet som arbeidsområde.

Oversikt over arbeidsareal og leseplasser er publisert på www.bi.no/aktivitetsplanbergen

Alle grupperom kan reserveres på @BI.

Vi gjør oppmerksom på følgende:

  • For å sikre at ikke uvedkommende tar opp leseplasser vil det bli foretatt kontrollering av studentbevis. Husk derfor alltid å medbringe dette.
  • Det er ikke anledning å la leseplasser stå reservert, men ubrukt. Det er lov å forlate plassen i inntil en halv time uten å fjerne sakene sine fra plassen.
  • Pass på at dører og vinduer til enhver tid er lukket.
Du kan også se alle nyheter her.