Økonomi høyt i kurs

13. april 2012

Flere skal i disse dager bestemme seg for hva de skal studere til høsten. Tall fra SSB viser at samfunnets behov for arbeidskraft med høyere utdanning innen fagområdet økonomi og administrasjon vil øke kraftig de neste årene.

SSB anslår at man trenger 80 000 flere økonomer på bachelornivå - og at disse i 2030 kan være en større yrkesgruppe enn lærere, skriver Dagens Næringsliv 13. april. Økonomi og jus er det som står høyest i kurs blant unge.

Fra studiestart ved BI høsten 2011.

Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april, men Handelshøyskolen BI har rullerende opptak frem til studiestart i august.

BI merker også at flere ønsker å studere økonomi.

-Økonomi handler om tall, og tallenes tall viser at studiet gir høy lønn. Valget er nok både begrunnet med faglig interesse og utsikter til økonomisk velstand, sier rektor Tom Colbjørnsen til avisen 13. april.

Du kan også se alle nyheter her.