BI avvikler Reiselivsledelse

14. mai 2012

Prognoser for kommende studieår viser at bachelorstudiet i Reiselivsledelse har for få søkere til å bli gjennomført.

Divisjonsdirektør Jens Petter Tøndel understreker at BI har måttet ta hensyn til de lave søkertallene og har konkludert med at studiet skal avvikles. Dette innebærer at det ikke tas opp nye klasser til Reiselivsledelse i BI Oslo, BI Bergen og BI Trondheim.

Immatrikulering 2011.- Beslutningen vil ikke berøre nåværende studenter som vil få fullføre studiet etter planen. Det er synd å legge ned et studium som holder høy faglig kvalitet, men når studenttallene faller er det ikke forsvarlig å fortsette, sier Tøndel.

BI vil fortsatt benytte reiselivskompetansen ved skolen i andre studietilbud.

Nye søkere til studiet med planlagt oppstart denne høsten vil få tilbud om veiledning for å finne et annet studium i BIs bachelorportefølje.

Du kan også se alle nyheter her.