Forsknings- og studiesamarbeid med Berkeley

25. mai 2012

Handelshøyskolen BI inngår en forsknings- og studiesamarbeidsavtale med Universitetet i California Berkeley gjennom The Peder Sæther Centre for Advanced Study.

Handelshøyskolen BI har flere utvekslingsstudenter ved UC Berkley.Samarbeidsavtalen gjelder også sju andre utdanningsinstitusjoner i Norge og Norges Forskningsråd, og ble underskrevet i Oslo 25. mai 2012.

Senteret bærer navnet The Peder Sæther Center for Advanced Study og skal fremme samarbeid om forskning og studier.

Handelshøyskolen BI tilbyr i dag også utvekslingsopphold på UC Berkeley for i underkant av 40 studenter.

Du kan også se alle nyheter her.