Flere velger internship på BI

20. juni 2012

Handelshøyskolen BI tilbyr for første gang internship både på bachelor og master-nivå.

Kullet av master internshipstudenter sammen med sine bedrifter.

Handelshøyskolen BI utvider i år sitt internshiptilbud og fra høsten får både studenter på bachelor og master-nivå mulighet til å ha internhip som del av studiet.

7. juni møttes det nye kullet  av master internshipsstudenter ved BI. Hele 23 studenter deltar og av disse er 8 internasjonale studenter.

Blant bedriftene som er med i internshipordningen på Masternivå ved BI er DNB, Posten, Nordea, DNV, Telenor, Opera Software, Microsoft og Nets.

I tillegg tilbyr også BI internship til bachelor-studenter.

Du kan også se alle nyheter her.