Økonomi og eiendomsmegling mest populært

21. september 2012

Nye tall fra Handelshøyskolen BI viser at Økonomi og Administrasjon og Eiendomsmegling er de mest populære studieretningene. 4 527 nye studenter startet sin utdannelse ved BI pr. 3. september 2012.

Divisjonsdirektør for Bachelor og Master of Science, Jens Petter Tøndel forteller at BI studentene har svært gode jobbutsikter etter endte studier.

- BIs søkerundersøkelse viser at studentene velger BI av tre grunner: Jobbmuligheter, studietilbud og nettverket med næringslivet, sier Tøndel. - Dette er styrker vi skal bygge videre på de neste årene.

Arbeidsmarkedsundersøkelsene til BI viser også at 8 av 10 studenter på siviløkonomstudiet får jobb før de er ferdige med studiene.

Etter mange år med økning  viser opptakstallene en liten nedgang (3,9 %) sammenlignet med fjoråret. Samtidig opplever BI at flere studenter som mottar tilbud, aksepterer og starter på BI. BI ønsker også flere internasjonale gradsstudenter velkommen til BI i høst.

Master

De mest populære masterstudiene er Business (232 studenter) og Regnskap og Revisjon (111 studenter). Master og Science in Business and Economics (siviløkonomstudiet) stiger med over 15 prosent. BI har dette året også økt opptakskravene ved at studentene må ha karakteren B for å komme inn på studiene.

–Vi har økt kravet for å komme inn på masterstudier og har med dette spisset oss som handelshøyskole, fortsetter Jens Petter Tøndel.

Bachelor

De mest populære bachelorstudiene ved Handelshøyskolen BI er Økonomi og Administrasjon (1307 studenter), Eiendomsmegling (620 studenter) og Markedsføring (488 studenter). BI opplever også en økning på Bachelor in Business Administration (107) i 2012.

Nedgang På Bachelor har Finans en nedgang på 57 studenter, fra 124 til 67. PåMaster har International Management en nedgang på 32 studenter, fra 62 til 30. Tallene er per. 3. september 2012.

Du kan også se alle nyheter her.