1 av 4 på utveksling

30. oktober 2012

Ved Handelshøyskolen BI har 25 prosent av studentene utveksling som en del av fullført studie.

Studentavisen Universitas trekker i siste utgave fram Handelshøyskolen BI som det store forbildet når der kommer til utvekslingsprogram og oppfølging.

”BI lykkes med tett oppfølging av studentene, ved tett dialog og grundig informasjon via informasjonskanalene”, skriver avisen.

– Jeg fikk veldig god veiledning på BI om hvordan man kunne søke, hva jeg måtte huske på når jeg skulle søke om visum og hvilke fag jeg kunne ta. De fleste av dem jeg kjenner er veldig fornøyd med utvekslingen sin gjennom BI og ingen har hatt noe å si på praksisen ved internasjonalt kontor, sier Kristoffer Solberg som studerer siviløkonomi ved Handelshøyskolen BI til Universitas.

BI oppmuntrer studentene til å gjøre noe annerledes, fremfor ditt majoriteten søker seg til. 

- Vårt ønske er at studentene reflekterer mer over hva de ønsker å arbeide med senere i livet og hvilke land de da kommer til å arbeide mot, sier leder for internasjonalt kontor ved BI, Eline Jensrud til Universitas.

Fakta:

Høsten 2012 sender BI ut 273 studenter totalt. 150 på bachelornivå og 123 masterstudenter.
Totalt i det akademiske året 2012/2013 sender vi ut 340 studenter

BI har avtaler med ca 175 universiteter over hele verden, og majoriteten av studenter reiser til Europa, deretter til Universiteter i Asia, Usa, Norden, Australia, New Zealand.

Frist for å søke utveksling er februar 2013.

Du kan også se alle nyheter her.