Nytt multimediasenter ved BI

18. oktober 2012

BIs nye multimedia- og veiledningssenteret, BI LearningLab, ble tirsdag 16.oktober åpnet av rektor Tom Colbjørnsen. Senteret vil ha i oppgave å jobbe med kvalitet i undervisningen og utvikle et IKT-støttet læringsmiljø på BI.

Det nye senteret ble åpnet i forbindelese med konferansen BI 2020, der morgendagens digitale undervisningsformer var tema.

Ny teknologi muliggjør endring i praksis for læring og undervisning

Konferansen innholdt blant annet av et foredrag av den anerkjente professoren Matthew Fraser fra The American University of Paris, og elever fra den hel digitale skolen Nordahl Grieg VGS i Bergen.

Professor, forfatter og journalist Matthew Fraser tok opp temaer som omhandlet utdanning og digitale medier. Han sammenlignet hvordan utdanningsinstitusjoner kan møte på de sammen utfordringene som musikk- og bokbransjen har gjort. Fraser refererte fra tall fra USA der i dag 5.5 prosent av faglitteraturen er digitalisert og med et forventet hopp til 14,5 prosent i 2014. Han trakk paralleller til at Apple antar at de kommer til å overstige 60 millioner solgte nettbrett i år. Videre snakket han også utviklingen til online-undervisning og fortalte om et nettbasert kurs fra Standford University som hadde over 10 000 studenter fra hele verden.

Konferansen BI 2020

Du kan også se alle nyheter her.